Tu La Kiếm Tôn

Tu La Kiếm Tôn
Tập
156/156
Thể Loại
2D
Trạng Thái
Hoàn Thành
Năm
2021

Nội Dung Phim

Thiên Vũ đại lục, thiên địa linh khí đều hội tụ ở đây, các võ giả đều thức tỉnh mỗi loại Khí Hồn khác nhau. Sở Mục trong một lần thức tỉnh Khí Hồn mà lại là song sinh cửu tinh Khí Hồn (Kiếm Hồn và Đao Hồn). Nhưng hắn ta lại muốn có được hoàn mỹ Kiếm Hồn nên đã dung hợp hai Khí Hồn lại. Tuy đã thành công dung hợp nhưng tại sao lại bị xem là phế vật?

comment Bình Luận (80)
refresh
north