Cập nhật ngày: 25/11/2022

Lịch chiếu phim 3D Tên phim
Thứ 2 Tuyệt Đại Song Kiêu Phong Tư Vật Ngữ: Tiên La Thiên Vạn Cổ Thần Thoại Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Vô Thượng Thần Đế Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 3 Ta Ở Tiên Giới Kiếm Điểm Tích Luỹ Ngân Hà Chi Tâm Võ Thần Chúa Tể Tinh Vực Bốn Vạn Năm Sơn Hải Tuyệt Luân Vạn Giới Độc Tôn Tru Tiên Tiên Mộ Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế Tinh Võ Thần Quyết Linh Kiếm Tôn
Thứ 4 Tinh Thúy Tiên Tôn Tinh Nguyên Chi Chủ Tinh Hà Chí Tôn Thôn Phệ Tinh Không Tuyệt Thế Võ Hồn Vạn Giới Thần Chủ
Thứ 5 Nguyên Long Vạn Giới Chí Tôn Vạn Cổ Kiếm Thần 3D Thần Ấn Vương Tọa Tinh Thúy Tiên Tôn Trường Dạ Khai Thác Giả Vạn Cổ Thần Thoại Ba Tấc Nhân Gian Tiên Vũ Thương Khung Thất Giới Đệ Nhất Tiên Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung
Thứ 6 Vô Hạn Thế Giới Bách Luyện Thành Thần 3D Tinh Võ Thần Quyết Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Thất Giới Đệ Nhất Tiên Thế Giới Hoàn Mỹ Vô Thượng Thần Đế Linh Kiếm Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 7 Ta Ở Tiên Giới Kiếm Điểm Tích Luỹ Vạn Giới Độc Tôn Tiên Mộ Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế Băng Hỏa Ma Trù Đấu La Đại Lục Vạn Giới Thần Chủ
Chủ Nhật Vạn Giới Chí Tôn Võ Thần Chúa Tể Tinh Nguyên Chi Chủ Đấu Phá Thương Khung Tiên Vũ Thương Khung Thần Cấp Long Vệ Tinh Hà Chí Tôn Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả Tuyệt Thế Võ Hồn
north