Cập nhật ngày: 11/9/2022

Lịch chiếu phim 3D Tên phim
Thứ 2 Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường Vạn Cổ Thần Thoại Huyễn Mộng Sơn Hải Dao Thư Linh Ký Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Vô Thượng Thần Đế Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 3 Sơn Hải Tuyệt Luân Vạn Giới Độc Tôn Tru Tiên Tiên Mộ Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế Cực Đạo Long Thần Tinh Võ Thần Quyết Tử Xuyên Võ Thần Chúa Tể Linh Kiếm Tôn
Thứ 4 Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong Tinh Nguyên Chi Chủ Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Thư Linh Ký Tinh Hà Chí Tôn Thôn Phệ Tinh Không Yêu Thần Ký Tuyệt Thế Võ Hồn Vạn Giới Thần Chủ
Thứ 5 Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường Vạn Cổ Thần Thoại Ba Tấc Nhân Gian Thần Mộ Tiên Vũ Thương Khung Thần Ấn Vương Tọa Thất Giới Đệ Nhất Tiên Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả Độc Bộ Tiêu Dao Vạn Giới Tiên Tung
Thứ 6 Hắc Môn Tinh Võ Thần Quyết Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Thất Giới Đệ Nhất Tiên Thế Giới Hoàn Mỹ Vô Thượng Thần Đế Linh Kiếm Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 7 Vạn Giới Độc Tôn Thần Lan Kỳ Vực: Vô Song Châu Chiến Quốc Thiên Niên Tiên Mộ Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế Cực Đạo Long Thần Băng Hỏa Ma Trù Đấu La Đại Lục Yêu Thần Ký Vạn Giới Thần Chủ
Chủ Nhật Tinh Nguyên Chi Chủ Đấu Phá Thương Khung Tiên Vũ Thương Khung Thần Cấp Long Vệ Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Học Viện Siêu Nhiên Phàm Nhân Tu Tiên Tinh Hà Chí Tôn Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả Võ Thần Chúa Tể Tuyệt Thế Võ Hồn
north