Tên miền chính: hhninja.xyz

Tên miền rút gọn: hhtq.xyz

Tổng số phim: 410

Phim 2D: 217

Phim 3D: 193

Phim lẻ: 22

Phim bộ: 388

Đang cập nhật: 111

Hoàn thành: 299

Tổng số bình luận: 74,902

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 2,394/959

Tổng số đạo hữu: 6,223

Phàm Nhân: 1,735

Luyện Khí Kỳ: 4,281

Trúc Cơ Kỳ: 170

Kết Đan Kỳ: 20

Nguyên Anh Kỳ: 7

Hóa Thần Kỳ: 3

Luyện Hư Kỳ: 3

Hợp Thể Kỳ: 2

Đại Thừa Kỳ: 0

Độ Kiếp Kỳ: 1

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 1

Chân Tiên Cảnh: 0

Kim Tiên Cảnh: 0

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 0

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 0

Thiên Đạo: 0

north