Cập nhật ngày: 22/9/2022

Các phim sẽ chiếu trong năm 2022:

  1. 27/9 Ma Du Kỷ (2D)
  2. 30/9 Vạn Cổ Kiếm Thần
  3. 3/10 Phong Tư Vật Ngữ: Tiên La Thiên
  4. 4/10 Tinh Vực Bốn Vạn Năm
  5. 14/10 Đại Chúa Tể
  6. 26/10 Lưỡng Bất Nghi Phần 2 (2D)

Các phim sẽ chiếu trong năm 2023:

  1. 6/1 Nghịch Thiên Tà Thần
north