Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới

Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới
Tập
13/?
Thể Loại
2D
Năm
2022

Nội Dung Phim

Thiếu niên bất tử Lục Trầm bị giam cầm trăm vạn năm, khi thức lại đã phát hiện thế gian thay đổi hoàn toàn, đại lục hoang cổ chia thành từng mảnh, nam-bắc cực đảo lộn, chín mặt trời đã gộp một, cự thú đã biến mất. Nhân loại trăm vạn năm trước chỉ có một nước nhỏ, bây giờ đã trải khắp thế giới.

comment Bình Luận (45)
refresh
north